Czym się zajmujemy?

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie zawartych z podmiotami gospodarczymi umów oraz na zlecenie określonych działań. Kontakt Klienta z kancelarią „Pawlus & Partnerzy” realizowany jest w różnorodny sposób w zależności od wyboru i potrzeb Klienta. Oferujemy bezpośredni kontakt w siedzibie kancelarii lub u Klienta (wizyty w zależności od potrzeb lub dyżury w oznaczonych dniach). Wykorzystujemy również tradycyjne (telefon, fax) i nowoczesne środki komunikacji (poczta e-mail, obsługa on-line, telekonferencje itp.).

Sposób wymiany informacji pomiędzy Klientem a Kancelarią jest określany w umowie o obsłudze prawnej, a przyjęte rozwiązanie poprzedza rozpoznanie oczekiwań Klienta, technicznych możliwości stron umowy oraz specyfiki prowadzonych spraw.
Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną jest ustalane w umowie z Klientem z uwzględnieniem zakresu świadczonej obsługi prawnej oraz oczekiwań Klienta.

Kancelaria prawna świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach:

 • Prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Prawo spółek handlowych
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo autorskie i własności przemysłowej
 • Nieruchomości i prawo mieszkaniowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo celne
 • Prawo karne
 • Analiza umów bankowych
 • Pomoc przy kredytach frankowych
 • Wdrożenie RODO

Kancelaria oferuje:

 • bieżącą obsługę prawną
 • sporządzanie analiz prawnych
 • udzielanie porad prawnych
 • polubowną i sądową windykację należności
 • nadzór nad egzekucja komorniczą
 • obsługę prawną procesów inwestycyjnych
 • negocjacje w sprawach gospodarczych
 • pomoc w dostosowaniu działalności przedsiębiorstwa do wymogów prawnych
 • interpretacje treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania
 • przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed wszystkimi sądami oraz innymi urzędami
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych, windykacji, prawa spółek handlowych i inne