Kancelaria Radców Prawnych

Kancelarię Radców Prawnych „Pawlus & Partnerzy” tworzy zespół współpracujących ze sobą prawników, których celem jest rzetelna i profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Prawo spółek handlowych

Tworzenie, łączenie, podział oraz przekształcenie spółek prawa handlowego, obsługa bieżącej działalności spółek.

Prawo gospodarcze

Rozwiązywanie sporów, windykacja należności na drodze sądowej, roszczenia odszkodowawcze oraz inna pomoc prawna.

Prawo pracy

Audyt i analiza rozwiązań różnych form zatrudnienia, rozwiązywanie sporów pracowniczych, zawieranie oraz rozwiązywanie umów o pracę.

Prawo cywilne

Zawieranie umów, dochodzenie odszkodowań, mediacje i ugody, opinie i ekspertyzy prawne, prawo spadkowe oraz inne porady prawne.

Formularz do kontaktu z naszą kancelarią


  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Pawlus, ul. Szlak 38/16, 31-153 Kraków. Można się z nami kontaktować listownie na wskazany adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@kancelaria-pawlus.pl

  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych listownie: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Pawlus, ul. Szlak 38/16, 31-153 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@kancelaria-pawlus.pl


  Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.
  Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.