Audyt i wdrożenie RODO

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym również w Polsce zaczęło obowiązywać RODO czyli  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Dyrektywa Unijna nakłada szereg obowiązków na firmy przetwarzające dane osobowe, a równocześnie oddaje w ręce klientów  prawa, pozwalające im dbać o swoją prywatność. Za brak przestrzegania unijnych przepisów firmom grożą surowe kary.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w dostosowaniu firmy do przepisów RODO zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.
Nasi eksperci – prawnicy, adwokaci i radcy prawni pomagają  zadbać o to, by dane osobowe Państwa klientów oraz pracowników były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób jak również sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym z unijnych przepisów dotyczących RODO.

Kogo obowiązuje RODO?

Ustawodawca nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek dostosowania się do przepisów i obowiązków wynikających z RODO. Najważniejsze z nich to:

 • obowiązek powołania IOD (Inspektora Ochrony Danych) w firmach, w których przetwarzane są dane osobowe
 • obowiązek chronienia oraz dokumentowania przetwarzania danych osobowych
 • obowiązek informowania o wycieku danych, które mogły dostać się w niepowołane ręce

Najważniejsze prawa konsumentów wynikające z przepisów RODO:

 • prawo do uzyskania informacji na temat tego, jakie dane na jego temat zostały zgromadzone przez firmę oraz w jaki sposób są przetwarzane,
 • prawo do przenoszenia danych przez przedsiębiorstwo i przekazanie ich innemu podmiotowi,
 • prawo do poprawienia danych osobowych lub usunięcia informacji zebranych na swój temat.

Oferujemy:

 • audyt procesu przechowywania i przetwarzania danych osobowych w Państwa firmie, 
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji przetwarzania danych osobowych np. polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania danych itp.
 • obsługa informowania o naruszeniach ochrony danych osobowych
 • przygotowanie obowiązkowych klauzul umownych m.in. wymaganych zgód, umów powierzenia danych, umów i oświadczeń o zachowaniu poufności itp.
 • przygotowanie wymaganych klauzul informacyjnych (wynikających z obowiązku informacyjnego),
 • szkolenie pracowników z zasad prawidłowego przetwarzania i ochrony danych osobowych.