Kancelarię Radców Prawnych „Pawlus&Partnerzy” tworzy zespół współpracujących ze sobą prawników, których celem jest rzetelna i profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Nasze atuty to: indywidualne podejście do Klienta, przedstawienie prowadzonych spraw w sposób prosty i zrozumiały z jasno oznaczonym celem oraz nieszablonowy sposób myślenia.

Dużą wagę przywiązujemy do polubownej fazy załatwienia sprawy. Możemy poszczycić się sukcesami w mediacji i zawieraniu porozumień.

Dobro Klienta jest dla nas najważniejsze a skuteczne rozwiązywanie Jego problemów sprawia nam największą satysfakcję.

Prawnicy kancelarii „Pawlus&Partnerzy” tworzą zespół gwarantujący najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
  • spółki prawa handlowego
  • urzędy państwowe
  • zakłady opieki zdrowotnej
  • stwowarzyszenia
  • mali i średni przedsiębiorcy
  • osoby fizyczne


Copyright by Pawlus & Partners 2020 Design by Ochecki Powered by Creativeart